Er du leder med høye ambisjoner?

HR-kompetanse når du trenger det!

 

  • Ønsker du å øke inntekter og redusere kostnader?
  • Ønsker du at dine ansatte skal trives på jobb og ha høyt jobbengasjement?
  • Ønsker du å gjøre lederne dine robuste?
  • Ønsker du å påvirke kulturen positivt gjennom involvering av ansatte i et kulturverksted?

 

 

Kontakt meg

I forbindelse med sammenslåing og samlokalisering av to kontorer i Innovasjon Norge har jeg som avdelingsleder jobbet tett med Yvonne. Yvonne har stor klokskap og raushet i møte med ulike mennesker og krevende endringsprosesser. Hun er tett på, en klok sparringspartner, og bringer inn viktige perspektiv gjennom visualisering, prosesser og dialog, som både ansvarliggjør og inspirerer.

- Kaja van den berg

Leder, Innovasjon Norge, Innlandet

Som leder for HR i Innovasjon Norge var Yvonne suveren å ha som sparringspartner, rådgiver og partner i alle type samtaler. Hun har en egen evne til å stille de rette spørsmålene. Alltid. Jeg vil gi henne de aller beste referanser – og håper flere får utnyttet hennes kompetanse i omstillings- og kulturprosesser.

- Pål T. Næss

Tidligere Gründerdirektør, Innovasjon Norge

Ta kontakt!

Yvonne Fosser

Telefon:
(+47) 945 31 126

E-post:
yvonne@yvonnefosser.no