Lederutvikling

 

Hvorfor skal noen følge deg som leder?

Gjennom forskningsbasert kunnskap utfordrer jeg ambisiøse ledere og organisasjoner. Bevissthet rundt selvledelse og samhandling er viktig. Formålet er å bygge endringskapasitet slik at dere er rustet til å møte kompleksitet, motstand og endring. 

 

Ta kontakt

Jeg skreddersyr programmet i tett samarbeid med deg som oppdragsgiver og tilpasser det til din virksomhets strategi, situasjon og behov.