Kulturverksted


Ønsker du å få høyere grad av tillit og mer samarbeid på tvers? 

Sammen forankrer vi bedriftens strategi, mål og verdier hos ledere og ansatte. Det er en involverende prosess, med forslag og personlige tilbakemeldinger. Vi fokuserer på hva hver enkelt og avdelingen kan påvirke. Etter verkstedet har avdelingen en handlingsplan for året. Verkstedet varer fra 2-3 timer til en langvarig prosess.

Ta kontakt

Yvonne Fosser har gjennomført mange Kulturverksteder i Visolit med svært gode tilbakemeldinger. Det er en fin måte å forankre bedriftens strategi og verdier. Vi har sett effekt i økt engasjement og samhandling i etterkant.

Ønsker du økt fokus på lønnsomhet med mennesker i fokus kan jeg absolutt anbefale Yvonne Fosser.

- Stian Brekke

Regionsdirektør Sør, Visolit Norway AS

Tilbakemeldinger fra tidligere verksted: