Indre motiverte medarbeidere presterer bedre når de er en del av et fellesskap, føler seg sett og hørt av kolleger og leder og at noen oppriktig bryr seg.

Mange forventer at lederen skal være den som legger til rette for dette fellesskapet, at medarbeiderne skal trives og være engasjerte på jobben. Kravene til ledere er blitt skyhøye, noe som kanskje også resulterer i at svært mange blir skuffet av sin leder.

Min erfaring er at mange undervurderer sin egen påvirkningskraft på kultur, kolleger og leder. Lederen får sjelden direkte tilbakemeldinger om hva han eller hun kan gjøre for å bedre legge til rette. Svært mange bruker heller stemmen sin bak ryggen til lederen. Dette blir det ikke bedre stemning eller miljø av.

Jeg har selv opplevd at det kan være en karrierefremmer å gi tilbakemeldinger til lederen, også de som ikke er så hyggelige. Mange ledere setter pris på den kollegaen som tør å si noe som mange tenker på, men som ingen sier.

Hvem gir tilbakemeldingene?
Lederen har en viktig oppgave med å gi tilbakemeldinger. Men det er kanskje enda viktigere for mange av oss å få tilbakemeldinger fra kolleger. Hva med å sette fokus på det som er bra og det du kan få gjort noe med? Gi en tommel opp til en kollega. Takknemlige kolleger som gir konstruktive tilbakemeldinger blir bedre likt, har flere venner og bedre helse – med andre ord lavere sykefravær.

Ifølge professor Ingvard Wilhelmsen er en av de største farene vi opplever i livet, å ikke bli likt. Hvis du vil hjelpe en kollega å føle tilhørighet, er kanskje det beste vi kan gjøre å «se kollegaen», gi tid og lytte. Jeg har sett mange «blitt reddet på vei ut i en sykmelding» ved at kolleger ser, hjelper og viser at de bryr seg om.

Som leder: Vær ydmyk, spør om tilbakemeldinger og hva du kan gjøre for dine kolleger.

Som medarbeider: Ta ansvar, gi direkte tilbakemeldinger, vis medarbeiderskap så vil du også føle tilhørighet!

Kontakt meg for en prat om tilhørighet og tilbakemeldinger.