Det er essensielt for vår motivasjon på jobben at vi føler at vi får brukt vår kompetanse, at vi får utvikle oss og at vi mestrer jobben.

Før var det vanlig at bedrifter la en femårsstrategi og styrte etter den. Medarbeidere ble ledet via målstyring, målhierarki og KPIer. Nå skjer endringer raskere og strategien og målene må justeres oftere. Mange selskaper jobber derfor i dag etter forenklede styringsdokumenter.

Hvem er det vel som daglig går rundt og husker på ti mål, undermål og tiltak? Er det de som gjør at vi føler at vi mestrer jobben?

Gir disse målene mening – egentlig?
Hva om målene i løpet av året ikke er det viktigste vi skal nå? Hva om de ikke gir riktig retning? Hva om det dukker opp konkurrenter eller hendelser som gjør at det er helt andre aktiviteter som bør prioriteres?

De fleste av oss føler at vi mestrer jobben vår når vi vet hva det overordnede målet er, kan være med på å sette våre egne mål og har mulighet til å gjøre det litt på vår egen måte. Forskere kaller dette formålsstyring og tillitsbasert ledelse.

En ulempe med dette kan være at det finnes unnasluntrere. Min erfaring er at dette kan håndteres individuelt, uten at alle blir satt under administrasjon ved et detaljert målhierarki.

Som leder: Styr derfor etter formål og gi dine kolleger tillit.

Som medarbeider: Fortell hva du motiveres av, hva gir mening for deg og kom med forslag til dine egne mål som kan bidra mot det overordnede målet.

Kontakt meg for en prat om mål og mestring.