yvonnefosser.no

Blogg

 

Her kan du lese noen av mine tanker og erfaringer rundt HR-arbeid, motivasjon, arbeidskultur og ledelse.

Hvordan være en god leder under koronakrisen?

Hvordan være en god leder under koronakrisen?

Du er leder og skal lede i en krise. Du skal lage planer for ulike scenarier og du skal kommunisere med dine kolleger, du skal forholde deg til ulike eierinteresser, økonomi, trusler, samtidig som du skal kommunisere og involvere dine kolleger uten å fysisk møtes. Dette er krevende.

Mening og motivasjon på jobben

Mening og motivasjon på jobben

Det er viktig for vår motivasjon at vi føler at vi er del av noe større enn oss selv. Det er dette som gir oss drivkraft og mening.

Tilhørighet og tilbakemeldinger

Tilhørighet og tilbakemeldinger

Indre motiverte medarbeidere presterer bedre når de er en del av et fellesskap, føler seg sett og hørt av kolleger og leder og at noen oppriktig bryr seg.

Hva er tillitsbasert ledelse?

Hva er tillitsbasert ledelse?

Som leder er du helt avhengig av tillit i organisasjonen. Tillit er nøkkelen til mye, også til å få med deg dine kolleger til å utvikle seg selv og selskapet.

Mål, mestring og motivasjon

Mål, mestring og motivasjon

Det er essensielt for vår motivasjon på jobben at vi føler at vi får brukt vår kompetanse, at vi får utvikle oss og at vi mestrer jobben.